Collection > Marks & Finds

Dutch Claypipe - marks finds collection

Browse [Marks] Finds [Owners]
unidentified

drie kruizen

Details >
1
id: 625
2
id: 899
3
id: 1137
4
id: 4817
5
id: 5348
6
id: 6781
7
id: 6941
8
id: 7097
9
id: 7308
10
id: 7716
11
id: 11730
12
id: 15010
13
id: 15240
Note: All mark information was extracted from 'Goudse pijpenmakers en hun merken', by J. van der Meulen
top
P.J.Boon